MT-resultat för A-kullen

Kullar

A-kull
Hit strävar
Carlshill i 1:a hand
Hit strävar
Carlshill i 2:a hand
Copyright © 2008 Carlshill ´s Kennel

=Ajax=Alex=Athos=Atlaz=Amanda=Axxa


Start
 Copyright © 2008 Carlshill´s Kennel -3 -2 -1 +1 +2
+3
1. Tillgänglighet
Koeff: 15
Lömsk.
Aggresiv.
Reserverad.
Överdrivet tillgänglig.
Mindre tillgänglig.
Tillgänglig, öppen.
2. Kamplust, jakt
Koeff: 8
Obefintlig.
Obetydlig.
Liten.
Mycket stor.
Måttlig.
Stor.
3. Kamplust, social
Koeff: 6
Obefintlig.
Obetydlig.
Mycket stor.
Liten.
Stor.
Måttlig.
4. Temperament
Koeff: 10
Slö.
Något slö.
Impulsiv.
Mycket livlig.
Mindre livlig.
Livlig.
5. Skärpa
Koeff: 5
Stor med kvarstående aggresivitet. Måttlig med kvarstående aggresivitet. Obetydlig utan kvarstående aggresivitet.
Liten utan kvarstående aggresivitet.
Stor utan kvarstående aggresivitet.
Måttlig utan kvarstående aggresivitet.
6. Försvarslust
Koeff: 5
Obefintlig.
Obetydlig.
Mycket stor.
Liten.
Stor.
Måttlig.
7. Nervkonstitution
Koeff: 35
Höggradigt nervös.

Nervös.
Något nervös.
Nervösa tendenser.
Relativt nervfast.
Nervfast.
8. Hårdhet
Koeff: 8
Mycket hård.
Mycket vek.
Vek.
Hård.
Något vek.
Måttligt hård.
9. Dådkraft
Koeff: 8
Obefintlig.
Obetydlig.
Liten.
Måttlig.
Stor.
Mycket stor.
X. Skottfasthet
Skottfast
Skottberörd
Skotträdd
Poäng
Ajax
280 p, gk
Alex
160 p, gk
Athos
241 p, gk
Atlaz
149 p, gk
Amanda
141 p, gk
Axxa
257 p, gk