MT-resultat för Y-kullen

Kullar

Y-kull
Hit strävar
Carlshill i 1:a hand
Hit strävar
Carlshill i 2:a hand
Copyright © 2008 Carlshill´s Kennel

=Yaco=Yxi (ej testad)=Yra=Yatzy (ej testad)


Start
  -3 -2 -1 +1 +2
+3
1. Tillgänglighet
Koeff: 15
Lömsk.
Aggresiv.
Reserverad.
Överdrivet tillgänglig.
Mindre tillgänglig.
Tillgänglig, öppen.
2. Kamplust, jakt
Koeff: 8
Obefintlig.
Obetydlig.
Liten.
Mycket stor.
Måttlig.
Stor.
3. Kamplust, social
Koeff: 6
Obefintlig.
Obetydlig.
Mycket stor.
Liten.
Stor.
Måttlig.
4. Temperament
Koeff: 10
Slö.
Något slö.
Impulsiv.
Mycket livlig.
Mindre livlig.
Livlig.
5. Skärpa
Koeff: 5
Stor med kvarstående aggresivitet. Måttlig med kvarstående aggresivitet. Obetydlig utan kvarstående aggresivitet.
Liten utan kvarstående aggresivitet.
Stor utan kvarstående aggresivitet.
Måttlig utan kvarstående aggresivitet.
6. Försvarslust
Koeff: 5
Obefintlig.
Obetydlig.
Mycket stor.
Liten.
Stor.
Måttlig.
7. Nervkonstitution
Koeff: 35
Höggradigt nervös.

Nervös.
Något nervös.
Nervösa tendenser.
Relativt nervfast.
Nervfast.
8. Hårdhet
Koeff: 8
Mycket hård.
Mycket vek.
Vek.
Hård.
Något vek.
Måttligt hård.
9. Dådkraft
Koeff: 8
Obefintlig.
Obetydlig.
Liten.
Måttlig.
Stor.
Mycket stor.
X. Skottfasthet
Skottfast
Skottberörd
Skotträdd
Poäng
Yaco
115 p, ej gk
Yxi
ej testad
Yra
205 p, gk
Yatzy
ej testad